ကိုလံုးမွာ ဆက္ေနဖို႔ မ်ားတဲ့ ပိုေဒါစကီး

Print PDF

Share this post

 

 

  ကိုလံုး အသင္းသည္ ၎တို႔ တိုက္စစ္မွဴး ပိုေဒါစကီးကို ယူ႐ို ၅ သန္းတန္ ၁ ႏွစ္စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အဆိုပါ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ အ႐ြယ္႐ွိ တိုက္စစ္မွဴးသည္ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုေဒါစကီးမွာ ဥေရာပကလပ္ အသင္းမ်ားႏွင့္ အေျပာင္း အေ႐ႊ႕ သတင္းႀကီးေနသူ ျဖစ္သည္။ ပိုေဒါစကီးကို  အာဆင္နယ္ အသင္းကလည္း စိတ္၀င္စားေနသည္။ သတင္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကိုလံုးအသင္းသည္ ပိုေဒါ့စကီးကို ယူ႐ုိ ၁.၇ သန္းအထိ လုပ္အားခ တိုးေပးကာ ၂ ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စာခ်ဳပ္တြင္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ ကိစၥ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ပါ ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ပိုေဒါစကီးသည္ ဂ်ာမနီ အသင္းအတြက္ ၉၅ ပြဲ ကစားကာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘိုင္ယန္အသင္းမွ ကိုလံုး အသင္းသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာခဲ့သူျဖစ္သည္။