ဂုိဏ္းစတား မိန္းမ၏ငွားရမ္းျခင္းကို ခံရေတာ့မည့္ အက္ရွ္ေလကိုးလ္၏အိမ္

Print PDF

Share this post

 

   ဂုိဏ္းစတား မိန္းမ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ႐ုတ္အဒမ္သည္ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း၏ ေနာက္ခံကစားသမား အက္႐ွ္ေလကိုးလ္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ကို ငွားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
   အက္႐ွ္ေလကိုးသည္ ခ်ဲလ္ရီးကိုးလ္ႏွင့္ ကြာ႐ွင္းျပတ္ဆဲ ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ သူ၏ အိမ္ကို ငွားရမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ ဂိုဏ္းစတားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ တယ္ရီအဒမ္၏ မိန္းမျဖစ္သူ ႐ုတ္အဒမ္မွ အဆိုပါ အိမ္ကို တစ္လလွ်င္ ေပါင္ ၁.၅ ေသာင္းျဖင့္ ငွားရမ္း စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
   တယ္ရီအဒမ္သည္ ယခင္က အလြန္ခ်မ္းသာေသာ ဂိုဏ္းစတာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မည္မွ် ခ်မ္းသာသနည္းဟု ေဖာ္ျပရေသာ သမီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ပိုင္ ႐ြက္ေလွႏွင့္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေစႏိုင္သည္အထိ ခ်မ္းသာေသာ သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ သူ၏ ဂုိဏ္းစတား အသင္းျဖစ္ေသာ အဒမ္ မိသားစု ဂုိဏ္းႏွင့္ အတူ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း အျခား အခြန္ေ႐ွာင္တိမ္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ျပန္လည္ က်ခံေနရသူျဖစ္သည္။
   အဒမ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေလာက္တြင္မွ ျပန္လြယ္လာဖြယ္ ႐ွိသည္ဟုလည္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။