ကာပယ္လုိကို ေခၚယူခန္႔အပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အင္တာ ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

Print PDF

Share this post

 

 

  အင္တာ ဥကၠ႒ မုိရက္တီက ၎အေနျဖင့္ လက္႐ွိအသင္းနည္းျပ ေရနီယာရီ၏ ေနရာ၌ ယခင္ အဂၤလန္ နည္းျပေဟာင္း ကာပယ္လိုကို ေခၚယူခန္႔အပ္ကာ အစားထုိးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ကာပယ္လိုသည္ ေနာက္ခံလူ ဂၽြန္တယ္ရီကို အဂၤလန္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ FA ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ၿပီးေနာက္ အဂၤလန္ နည္းျပ အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အင္တာ အသင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟုိ ထြက္ခြာ သြားသည့္ ေနာက္ပိုင္း နည္းျပ အေျပာင္းအလဲ ၄ ဦး အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိုရက္တီက အသင္းအေနျဖင့္ လက္႐ွိ နည္းျပ ေရနီယာရီကုိ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အင္တာ အသင္းပိုင္႐ွင္က မၾကာမီ အသင္းနည္းျပ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားမွာ မမွန္ကန္သလုိ မိမိတို႔အသင္းက ကာပယ္လိုကို ေခၚယူမည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ားမွာလည္း အေခ်အျမစ္ မ႐ွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာပယ္လုိသည္ စီးရီးေအတြင္ ယခင္က မီလန္၊ ႐ိုးမားႏွင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္းတို႔ကို နည္းျပ အျဖစ္ ကိုင္တြယ္ခဲ့ဖူးသည္။