ဇင္းနစ္ အသင္း၏ ကမ္းလွမ္းမႈ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ႐ွႏိုက္ဒါ

Print PDF

Share this post

 

 

  အင္တာ ကြင္းလယ္လူ ႐ွႏိုက္ဒါသည္ ၎အေနျဖင့္ ႐ု႐ွားကလပ္ ဇင္းနစ္ အသင္းထံမွ ကမ္းလွမ္းမႈ တစ္ခုကို ျငင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႐ု႐ွားျပည္တြင္းလိဂ္ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ရာသီက ဇင္းနစ္ အသင္းမွာ အင္တာအသင္းတြင္ ပံုမွန္ ေျခစြမ္းမရ ျဖစ္ေနသည့္ ႐ွႏိုက္ဒါကို ေခၚယူရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ႐ွႏိုက္ဒါက ဇင္းနစ္အသင္း၏ ကမ္းလွမ္းမႈမွာ အမွန္တကယ္ကို စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေၾကာင္း၊ သူတို႔ကလည္း မိမိကို ေခၚယူခ်င္ေနေပမယ့္ ယင္းကို မိမိက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ အင္တာ အသင္းမွ ထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္ မတန္ေသး၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ွႏိုက္ဒါသည္ ေဟာ္လန္ အသင္းႏွင့္ အင္တာ အသင္းတုိ႔တြင္ အားကိုးရသည့္ ကြင္းလယ္လူတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုရာသီတြင္ ဒဏ္ရာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေျခစြမ္းမ်ား က်ဆင္းေနသူ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ကြင္းလယ္လူသည္ မန္ယူအသင္းႏွင့္ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသူလည္း ျဖစ္သည္။