လင္ကေဖာ္မယားကဖံုးတဲ့ ျဖစ္ပံု

Print PDF

Share this post

 

 

    အီဗာ၏ အီဗာေဖာင္ေဒး႐ွင္ အခမ္းနားတြင္ ဗစ္တိုးရီးယားသည္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ရာ၌ အီဗာ၏ မလုံတလု႔ံျဖစ္ေနေသာ ရင္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး ဓာတ္ပုံတ္အ႐ုိက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
   အီဗာသည္ သူမ၏ ေဖာင္းေဒး႐ွင္း အခမ္းအနားကို ေဟာလီ၀ုဒ္႐ွိ သူမပိုင္ဆုိင္ရာ အက္ဆုိစားေသာက္ဆုိင္၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေဖာင္းေဒး႐ွင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လက္တင္ဘာသာ ၀င္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ဗစ္တိုးရီးယား ဘက္ခမ္း၊ ၀ီလ်ံ ညီအမ ၂ ေယာက္ ၊အီဗာ၏ သူငယ္ခ်င္း ဟက္မန္းေမာင္ႏွံႏွင့္ သူမ၏ ရည္းစားျဖင့္သူ ၀ီလီယံတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
   အီဗာသည္ တစ္ခုလပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ၀ီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္မွ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ မင္းသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ယင္းအခမ္းအနား၌  မလုံ႔တလုံ႔ အ၀တ္အစားျဖင့္ ပြဲထြက္လာခဲ့ၿပီး သူမ၏ရင္သားေနရာ၌ မလုံတလုံျဖစ္ေနပုံကို ဗစ္တုိရီးယားမွ ကာကြယ္ေပးထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတ္ပုံအမ်ားစုကိုမူ မကာကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘက္ခမ္းက သူ၏ကိုယ္လံုးအေပၚပိုင္းကို ေဖာ္ျပေနခ်ိန္တြင္ ဗစ္တုိးရီးယားက ဖံုးေပးေနသည္ဟု ေခါင္းစဥ္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။